Tillverkning och industri

Tillverkning varor och produkter inom industrin påverkar vår miljö och människors hälsa. Därför behöver ditt företag tillstånd innan du startar en verksamhet inom den branschen. Du kan också behöva bygglov för den lokal där du har din verksamhet.

Företag som ska tillverka exempelvis metall, plast, betong eller kemiska produkter behöver i de flesta fall anmäla eller ansöka om tillstånd för den nya verksamheten. Samma sak gäller olika livsmedelsproducenter och verkstadsindustrier. Som företagare är du skyldig att göra detta innan du startar din tillverkning. Du kan också vara skyldig att anmäla en ändring av din verksamhet.

A, B, C eller U-verksamhet?

För att veta om du ska söka tillstånd eller anmäla din nya verksamhet, så behöver du ta reda på om den klassas som en A, B, C, eller U-verksamhet. Hur den klassas beror på vad som produceras, verksamhetens storlek och hur mycket miljön påverkas.

Ta reda på vilka gränsvärden som gäller

Många industrier och verksamheter kan klassas som både A, B och C-verksamheter, beroende på hur stor produktionen eller tillverkningen är. Det är därför viktigt att känna till de gränsvärden som går att läsa i varje branschkapitel i miljöprövningsförordningen på Riksdagens webbplats.

Exempel på regler och tillstånd för tillverkning och industri

Om du startar ett industri- eller tillverkningsföretag kan du behöva bygglov för att starta i en byggnad som tidigare använts till något annat. Du kan också behöva bygglov om du gör ändringar i en lokal där du redan har tillverkning.

När du ska starta en ny verksamhet inom tillverkning och industri är det viktigt att du först funderar över vilken sorts verksamhet det är och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön.

Enligt miljöbalken är det också du som driver eller startar verksamheten som är ansvarig för att skaffa dig den kunskap som behövs och sätta dig in de regler som gäller för just din verksamhet. Men om du får problem kan miljöavdelningen självklart hjälpa till med information och rådgivning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window